HEA ZELF

Niet alleen een jaar achterom kijken maar ook de hele periode van 4 jaar.

Voor HEA is het een ingrijpende periode geweest, zeker na het toch plotseling overlijden van Hans. Wij zijn met z’n allen doorgegaan om HEA te blijven en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze stad. In de samenstelling van de fractie hebben zich wijzigingen voorgedaan. Een ieder maakt zijn keuzes en dat respecteren we. Gelukkig hebben zich ook weer voldoende nieuw mensen aangemeld.

WAT IS ER ONDER ANDERE GEZAMENLIJK POLITIEK BEREIKT:

 • Samengaan van de voetbalclubs West Frisia en Dindua
 • Uitbreiding Sporthal de Drecht
 • Geen parkeren voor ZZM op REZ
 • Geen afsluiting Melkmarkt, wel aanpak Parkeer- verkeersproblematiek
 • Herbouw Flosbeugel na de brand
 • Afvalinzameling
 • Nieuwbouw Zilverstraat/Hoogstraat
 • Een aanvaardbaar sociaal beleid
 • Een aanvaardbare financiële positie van onze gemeente in deze erg lastige tijd waarbij veel taken van het Rijk zijn of worden overgedragen aan de Gemeentelijke overheid.

WAT IS ER ONDERHANDEN MAAR LOOPT MOEIZAAM:

 • Aanpak SMC
 • Opwaardering Enkhuizer Zand
 • Vasstelling financiële verdeelsleutel SED
 • Opwaardering Bloemenbuurt Plan Noord

WAT MOET O.A. (NOG) OPGEPAKT WORDEN:

 • Inventarisatie binnensport en uitwerking daarvan
 • Aanpak (brede scholen)
 • zie ons binnenkort te publiceren verkiezingsprogramma
 • Omgevingswet en Erfgoedbeleid

Als conclusie kunnen wij stellen, dat ondanks de lastige afgelopen jaren (bijna 2 jaar Corona, penibele financiële positie) er gang in zit. Dit kan altijd beter en daar willen wij onze de komende tijd dank ook voor inzetten.

SAMENWERKING LOKALE PARTIJEN

Veel vragen hebben ons bereikt over: Waarom drie lokale partijen (inmiddels 4) kunnen di niet beter samengaan. Wij hebben in het begin van vorig jaar met elkaar (toen nog Nieuw Enkhuizen, Enkhuizen Vooruit! en Het Enkhuizer Alternatief om tafel gezeten om te komen tot één partij. Het eerste resultaat was dat wij gezamenlijk zouden streven naar de partij Enkhuizen Lokaal, vandaar dat de fractie van Nieuw Enkhuizen overgestapt is naar deze naam. Voortgaande met de gesprekken bleek dat Enkhuizen Vooruit! geen heil zag in verdere samenwerking en zich identificeerde met de bestaande naam en identiteit. Enkhuizen Lokaal en Het Enkhuizer Alternatief zijn wel met elkaar in gesprek gebleven, De resultaten daarvan zijn binnenkort zichtbaar,

X