Voor het nieuwbouwproject Zilverstraat/Hoogstraat heeft het college toegestaan om de norm voor het aantal te aan te leggen parkeerplaatsen te versoepelen. Hierdoor hoeft de projectontwikkelaar op eigen terrein, 18 parkeerplaatsen minder aan te leggen dat volgens de huidige norm verplicht is. Dat is een besparing van 28%!

HEA maakt bezwaar dat de raad dit besluit achteraf als een fait accompli moet goedkeuren. Tegenstemmen zou immers betekenen dat het hele project over moet. Dit is niet hoe het college met de raad hoort om te gaan!

Verder heeft HEA grote moeite met de onderbouwing. Deze noemt namelijk uitsluitend een pilot met deelauto’s. Dat klinkt aantrekkelijk en dat is het ook, maar het is het halve verhaal. In werkelijkheid bespaart de pilot slechts 6 van de 18 p-plaatsen. En het college kan ook geen garantie geven dat de deelauto’s er komen. De vereniging van Eigenaren moet hier t.z.t. over beslissen. Het risico bestaat dus dat er extra druk ontstaat op p-plaatsen op de openbare weg.  

Als er dergelijke ingrijpende aanpassingen in beleid besloten moeten worden vindt HEA het belangrijk dat het volledige verhaal op tafel ligt en de werkelijke risico’s worden afgewogen. Dat is nu niet gebeurt.

X