Ik heb de laatste maanden geprobeerd om te begrijpen wat de huidige coalitie voor beleid voert. Ik heb daarbij geprobeerd te doorgronden hoe sommige partijen in het eerste jaar van de coalitie hun programma en dat van de vorige raadsperiode gestalte geven.

Hoe meer ik las, hoe vreemder mij het beleid vreemd voorkomt te weten:

  1. De SED, in de vorige periode tot aan de provincie geprocedeerd om voor de bevolking van Enkhuizen de toen 1,5 miljoen extra betaling ongedaan te maken. Heeft men nu vanaf gezien.
  2. Het hertenkamp. Hier werd een subsidie van 80.000 euro afgewezen. Nu krijgen ze terwijl er nog geen verandering is voorlopig de eerste twee jaar 160.000 euro.
  3. Het recreatieoord REZ, in de laatste vergadering nog na felle discussie besloten om openbaarmaking in december uiterlijk. Is nu na bij 2 jaar nog niet op orde.
  4. Er lag een besluit waarin de raad financiën beschikbaar stelt voor parkeren en het aanleggen van kunstgrasvelden. Is nu afgewezen zonder in de raad te zijn geweest.
  5. Er is een overeenkomst om het onderhoud van de buitenwegen over te hevelen van het hoogheemraadschap naar de gemeenten. Hiervoor zou binnen de SED. 7 voltijds medewerkers worden aangetrokken, waarvan Enkhuizen slechts 0,45 taak zou hoeven betalen. Is door geheim overleg binnen de SED kennelijk niet in de begroting op genomen.
  6. De verbouwing van de school in de binnenstad, waar een slechte onderbouwing voor de kapitaalslasten voor was gegeven, is alsnog goedgekeurd, ondanks dat er niets is veranderd. Ze zullen in Friesland wel lachen.

Ik heb hier een opsomming gemaakt van de punten die mij opgevallen zijn. Ik kom hier in een volgend stukje wat specifieker op terug.

JR

Overigens is mij verteld dat we beter geen SED  meer kunnen zeggen. Naar verluid lijkt dit, als je het snel zegt. te veel op shit. Beter is dus S.E.D. de letters apart noemen.

Maar dat ook niet te snel, want dan klinkt het als SenD, en dat is ook shit,……of niet?

X