De kogel is door de kerk. De raad van Enkhuizen heeft in meerderheid besloten voor het invoeren van betaald parkeren. HEA heeft altijd positief gestaan tegenover betaald parkeren mits in combinatie met een betere handhaving. De genomen stap vinden wij dan ook positief.

HEA is echter kritisch op de vervolgstappen. De businesscase waarop het besluit mede is genomen kent een zwakke onderbouwing, met veel aannames t.a.v. inkomsten (aantallen betalende bezoekers) en uitgaven (kosten voor extra parkeerplekken).

Dit maakt dat wij er nog lang niet zijn. Het gaat nog (vele?) jaren duren voordat de plannen uit het Parkeer en Verkeersontwikkelplan daadwerkelijk zijn ingevoerd. Al die tijd blijven de huidige problemen en ergernissen in stand. HEA pleit daarom voor een plan B. Wij willen met de Wethouder gaan kijken welke maatregelingen (Quick Wins) er in de tussentijd al kunnen worden doorgevoerd tot het moment dat extra parkeerruimte buiten de stad is gerealiseerd.  

X