De Grote Stilte over Enkhuizer coalities en opposities

Na één gesprek met informateur Raymond Keur dat HEA dinsdagavond 10 april gehad heeft, heerst er vanuit de partij die een coalitie of raadsbreed akkoord moet gaan creëren een oorverdovende stilte. In ieder geval richting Het Enkhuizer Alternatief.

De ervaring van de afgelopen 20 jaar heeft geleerd dat oorverdovende stiltes doorgaans inhouden dat je als partij niet meer gezien wordt als mogelijke partner om eventueel een coalitie of samenwerkingsverband aan te gaan. Dit is altijd wél zo gegaan en nooit niét zo gegaan.

HEA zal zich vanuit deze ervaringen die we in het verleden hebben opgedaan, nu dan ook beginnen op te maken om een rol in de oppositie te gaan bezetten. Dit zullen wij op een andere manier gaan doen dan de afgelopen jaren.
De afgelopen jaren was de insteek van HEA om constructief, meewerkend en meedenkend oppositie te voeren. Het resultaat daarvan was uiteindelijk dat we bijvoorbeeld twee jaar lang door SP-wethouder Olierook besodemieterd zijn inzake het lokaal Enkhuizer loket voor Enkhuizer cliënten van WerkSaam.
Ook wat betreft de Drom hebben zich zaken afgespeeld die absoluut niet door HEA’s beugel kunnen, met dezelfde wethouder.

Onze oppositie zal dan ook harder worden. We zullen niet meer “afgaan op de blauwe ogen” van een vriendelijk glimlachende wethouder bij beweringen die gedaan worden en harder op die wethouders ingaan. Jezelf als raadsfractie mogelijk laten belazeren is niet de afspraak met de kiezers die op je partij gestemd hebben.
HEA zal zoals altijd blijven komen met ideeën die in moties en amendementen verwoord worden, maar we zullen nu ook uitgebreid op onze website en facebookpagina’s verwoorden wie tegen gestemd hebben en met welke argumenten dat gebeurde. We zullen daarbij ook vertellen welke partijen daarmee kiezersbedrog plegen, zoals afgelopen jaren bleek dat partijen deden.

Het Enkhuizer Alternatief zal de constructieve partij blijven die we altijd al waren. Maar we zullen niet meer zo zachtaardig en meelevend zijn voor bestuurders die de boel gewoonweg niet goed aanpakken of de raad trachten aan de kant te zetten.

Kortom, we worden politiek volwassen en gaan steviger op die politiek in dan dat we afgelopen jaren gedaan hebben. Onze visies, idealen en verkiezingsprogramma zullen daarbij ons uitgangspunt zijn, zoals we dit altijd gedaan hebben en zoals we dit zullen blijven doen.
Dit hebben we altijd als één van de duidelijksten gedaan van de raadsfracties, dat durf ik hier gewoon te beweren.

Hans Langbroek

X