Het Enkhuizer Alternatief stelt met enige regelmaat vragen richting het college over zaken die zij van belang acht. Met de beantwoording doen we later iets, afhankelijk van of we dit naar aanleiding van de beantwoording noodzakelijk achten.

Er zijn drie zaken waarop HEA nog nooit relevante antwoorden gekregen heeft. Dat zijn vragen over de Gemeentelijke Begraafplaats, vragen over wat de afschaffing van de Buitendienst opgeleverd heeft en onlangs vragen over hoeveel allochtonen het ambtenarenapparaat van de SED-gemeentes in dienst heeft.

HEA krijgt óf geen relevante antwoorden, óf antwoord op vragen die we niet stellen en geen antwoord op vragen die we wel stellen. Dit gebeurde met vragen over de Begraafplaats en over afschaffen van de Buitendienst zelfs meermaals.

De vragen die we onlangs stelden over hoeveel allochtonen van verschillende herkomst we zelf in dienst hebben, kregen als antwoord dat dit niet geregistreerd wordt omdat dit verboden is.
Dit antwoord is niet correct, de Rijksoverheid heeft richtlijnen voor gemeentes. Wij zullen met deze richtlijnen in de achterzak de vragen nogmaals gaan stellen.

Het vreemde is, dat viel me eigenlijk pas op bij het schrijven van dit korte stukje: al dit soort antwoorden krijgen we op vragen die we stellen over zaken die in de portefeuille van de burgemeester vallen of vielen. Dat is uiteraard toeval, dat kán gewoon niet anders…

Hans Langbroek, fractievoorzitter HEA

X