HET
ENKHUIZER
ALTERNATIEF

Zorg voor oud. Hart voor nieuw.

HET
ENKHUIZER
ALTERNATIEF

Zorg voor oud. Hart voor nieuw.

HEA en Economie

Economie is de motor van maatschappij wordt vaak gezegd. Dat is zeker waar, maar HEA realiseert zich ook dat de brandstof van deze motor bestaat uit keuzes die wij als mensen zelf maken t.a.v. de productie, de distributie en de consumptie van goederen en diensten. Anders gezegd: De economie van Enkhuizen zal goed draaien wanneer aan de ene kant er zich voldoende bedrijven en ondernemers vestigen en aan de andere kant de inwoners voldoende kunnen besteden.

Kijken wij naar de landelijke cijfers, dan valt op dat het gemiddelde inkomen in Enkhuizen laag ligt. Enkhuizen komt bijvoorbeeld niet voor in de top 100 van gemeenten met het hoogste gemiddelde inkomen. Voor de economie van Enkhuizen is dit geen goed beeld. HEA vindt inkomsten vanuit toerisme (Horeca en Havens) belangrijk, maar voor de uiteindelijke leefbaarheid van de stad is meer nodig. HEA zet daarom ook in op het stimuleren van goede opleidingen binnen Enkhuizen en hoogwaardige werkgelegenheid. Dit aangevuld met oog voor voldoende goede woningen en een actief verenigingsleven.

X