HET
ENKHUIZER
ALTERNATIEF

Zorg voor oud. Hart voor nieuw.

HEA en Economie

In onze ogen zou Enkhuizen zich sterk moeten gaan maken om toekomstgerichte bedrijven te verleiden zich in deze stad te vestigen. Daarbij denken wij aan bedrijven die zich bezig houden met de technieken en technologieën van de toekomst. Bedrijven bijvoorbeeld die zich bezig houden met ICT, met energieopwekkingstechnologie, met de ontwikkeling van nieuwe materialen, met de ontwikkeling van voedselvoorziening, met voorstuwings- en transporttechnieken te water, land en lucht en bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van drinkwatertechnieken.
Des te meer van dit soort en andere gelijkwaardige bedrijven we hierheen weten te halen, des te sterker zijn de lokale economie en werkgelegenheid voor de toekomst verzekerd van continuïteit, vooruitgang en hoogwaardigheid.
Om dit te bereiken moeten we ons gaan beraden over een goed beleid voor facilitering van bedrijven en facilitering voor vestiging van dit soort bedrijven. We moeten er ten opzichte van andere gemeentes en regio’s uit gaan springen!

Ook vindt HEA dat de binnenstad van Enkhuizen een grote upgrade zou moeten krijgen om deze te veranderen in een aantrekkelijk verblijfsgebied voor de bezoekers van deze tijd en de toekomst. Goed onderzoek plegen naar wat mensen van nu willen, wat de jonge mensen van deze tijd verwachten van toeristische verblijfsgebieden en dan daarop gaan doordenken en anticiperen!

Daarnaast zou HEA graag zien dat vestiging van detailhandel makkelijker gemaakt wordt in de gehele binnen-binnenstad. Dit om starters niet verplicht in het voor hen veel te dure kernwinkelgebied te laten ondernemen, maar om hen een kans te geven zich in goedkopere panden te vestigen. Daardoor kunnen starters zich ontwikkelen tot levensvatbare bedrijven in plaats van vanaf het begin af aan slechts te zwoegen voor enorme huurlasten.

X