Met het vaststellen van het erfgoedbeleid, op 1 maart j.l., heeft Enkhuizen een document in handen wat beschrijft wat Enkhuizen allemaal aan cultureel erfgoed in huis heeft. Het is een zeer volledig is en goed leesbaar document geworden wat verder gaat dan alleen de  vele historische panden in de binnenstad. HEA is blij met dit overzicht wat als uitgangspunt kan worden gebruikt bij verder beleid.

HEA heeft wel kritische vragen gesteld over het vervolg. Willen wij als Enkhuizen daadwerkelijk iets doen met- en voor ons cultureel erfgoed dan zullen er geld en middelen beschikbaar moeten worden gesteld. En juist op dit punt wordt de besluitvorming vooruitgeschoven tot in het najaar. HEA betreurt dit, want daarmee blijft lang onduidelijk wat wij als gemeente nu echt willen met ons erfgoed. HEA zal zich er voor blijven inzetten dat deze duidelijkheid er uiteindelijk wel komt.

X