Flyeren voor HEA en zaken die je dan te horen krijgt
 
Vandaag hebben HEA-lid Mariska Ott en ik samen flyers van HEA uitgedeeld bij het Koperwiekplein. Het waren geen verkiezingsflyers, maar gewoon folders om mensen kennis te laten maken met wat punten waar HEA zich mee bezig houdt.
 
Tijdens het flyers uitdelen krijg je zaken te horen van mensen over waar ze mee zitten in de buurt. Bijvoorbeeld het verhaal een mevrouw die vlakbij het Koperwiekplein woont.
Zij en het buurtje waarin ze woont hebben naast en voor de huizenblokken waar ze wonen een aantal parkeerplaatsen gecreërd gekregen om hun auto’s kwijt te kunnen. Nu Action zich in het nabije winkelcentrum heeft gevestigd is er een enorme toeloop op dit centrum ontstaan, wat ook een enorme toeloop van auto’s betekent. Hierdoor zetten de winkeliers uit het winkelcentrum zelf nu hun auto’s op de plaatsen van de bewoners van de wijk en buurt, zodat bezoekers van het winkelcentrum hun auto’s kwijt kunnen op de parkeerplaatsen van het centrum.
De buurtjesbewoners zijn hier, heel terecht, niet blij mee. Steeds meer mensen zijn nu gedwongen hun auto’s een halve wijk verderop te parkeren. Waardoor dus elders ook weer parkeeroverlast kan gaan ontstaan…
 
HEA hamert er in de raad en richting het college van B&W steeds weer op dat bij besluitvorming rekening gehouden dient te worden met de gevolgen op het dagelijkse leven van burgers door die besluitvorming. Dat gebeurt in onze ogen tekort.
 
In de binnenstad is daar ook sprake van. Bijvoorbeeld met het toestaan van het bouwen van appartementen en woningen, zonder daarbij de benodigde parkeerplaatsen voor bewoners in te calculeren. Dit zelfde is nu dus ook rondom het Koperwiekplein het geval. Onnadenkendheid van de overheid.
 
Wij gaan hier wéér mee aan de slag, de noodzakelijke omslag in denken dringt maar heel langzaam door tot de hoofden van Enkhuizer politici en bestuurders. In de debatten draait het doorgaans om het geld, zonder dat dit geld als middel gezien wordt in plaats van als doel om zaken te bereiken.
Geld wordt hier in deze oude VOC-stad nog steeds gezien als doel; een prachtige, sluitende begroting neerzetten is het enige dat hier in het politieke land van Enkhuizen de harten sneller laat slaan.
Het denken aan de maatschappelijke effecten en de invloed op het dagelijkse leven van besluiten die genomen worden, worden totaal verwaarloosd.
 
Hans Langbroek
X