HET
ENKHUIZER
ALTERNATIEF

Zorg voor oud. Hart voor nieuw.

Freek Jans


Wie ben ik?

Ik ben een geboren en getogen Enkhuizer. Mijn hele leven heb ik in deze mooie stad doorgebracht. Altijd in de binnenstad gewoond. Opgegroeid op de Oude Gracht en Noorder Boerenvaart.

Ik heb later met mijn gezin gewoond op de Noorder Boerenvaart en de Ossemannetjes. Momenteel woon ik samen met Monique in het mooie Paktuinencomplex met uitzicht op het Snouck van Loosenpark en de havens.

Ik heb een dochter en een zoon. De dochter woont in Salland met haar man en mijn zoon met zijn vriendin in Hoorn. De zoon van Monique woont soms bij ons en soms in Hoogkarspel bij zijn vader.

Ik heb mijn hele werkzame leven (45 jaar) gewerkt bij de ABN AMRO Bank N.V. (voorheen Amro bank n.v.). Ik heb daar vele soorten werkzaamheden gedaan, bijvoorbeeld buitenlands betalingsverkeer (Enkhuizen), boekhouding (Enkhuizen en Alkmaar), Intern Accountantsdienst (regio Noord-Holland Noord) en kredietadministratie (Alkmaar t.b.v. Noord-Holland Noord. De laatste ca. 15 jaren heb ik me beziggehouden met kredietverlening in de ruimste zin des woords aan het Grootbedrijf (vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam).

Nu geniet ik van een periode waarin het dagelijks naar het werk gaan niet meer speelt.

Ik heb in de afgelopen jaren diverse functies in het verenigingsleven gehad en ook een aantal jaren in de Medezeggenschapsraad van een school gezeten.
Al heel veel jaren heb ik mij ingezet voor Enkhuizen door actief te zijn in de Enkhuizer politiek.

Sinds 2013 doe ik dat voor Het Enkhuizer Alternatief. Ik ben voorzitter van de kiesvereniging en “burgerraadslid” voor de twee commissies (Raadscommissie: Bestuur Organisatie en Financiën en Raadscommissie: Grondgebied). Vanuit daar kan ik Hans Langboek adviseren in zijn taak als  Raadslid.

Wat wil ik samen met de andere (fractie)leden van Het Enkjhuizer Alternatief

Wij willen er zijn voor alle Enkhuizers vandaar onze partij-leuze: “Zorg voor oud en Hart voor nieuw”.

Uit dit persoonlijke verhaal blijkt welke kennis en welke vaardigheden ik bezit, deze wil ik combineren met mijn persoonlijke eigenschappen om Enkhuizen een fijne stad te laten blijven om in te wonen en voor zover mogelijk in te werken.


Vragen?
Neem via de site contact met ons op en wij zullen reageren.

X