Het Enkhuizer Alternatief (HEA) prefereert fuseren van Enkhuizen met Stede Broec en Drechterland. Ons hart zegt “Nee”, maar ons verstand zegt “Ja”.

Het opkalefateren van het gemeenschappelijke ambtenarenapparaat van de SED-gemeentes (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) kost in totaal 13 miljoen euro! Het Enkhuizer aandeel hierin is 4,8 miljoen euro.
Als de drie gemeentes fuseren, krijgen we als drie gemeentes tezamen van “hogerhand” zo’n 16 miljoen euro om het ambtenarenapparaat op te kalefateren. Ja inderdaad, datzelfde ambtenarenapparaat waar we nu zèlf 13 miljoen gezamenlijk voor moeten uitgeven.

Dit ambtenarenapparaat moet nu klaargemaakt worden om drie gemeentes te kunnen bedienen. Drie gemeentes die alledrie steeds andere keuzes dan de anderen maken en daarmee dit ambtenarenapparaat zwaar belasten met die steeds weer nieuwe aparte wensen voor de drie gemeentes.
Feitelijk is het zo dat de ambtenaren die voor deze organisatie werken, eigenlijk voor een grote gemeente werken van bijna 60.000 inwoners. Maar doordat die gemeente bestaat uit drie gemeentes van rond de 20.000 inwoners krijgen de ambtenaren betaald als ambtenaren van gemeentes van die “grootte”. Dat is niet eerlijk.
Deze ambtenaren verrichten veel complexer werk dan ambtenaren van één ongedeelde gemeente van 60.000 inwoners. Juist door die onzinnige gedeeldheid.

Als we de drie gemeentes fuseren houden we dus sowieso in totaal 13 miljoen euro over. Voor dezelfde job met het ambtenarenapparaat krijgen we dan dus juist die 16 miljoen euro! Een verschil van 29 miljoen euro…
Voor het Enkhuizer deel van het geld dat we overhouden zouden we bijvoorbeeld een prachtige, moderne nieuwe sporthal kunnen neerzetten! Dan houden we nog stééds heel veel geld over om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan bruggen te betalen, of wijken op te knappen. Ik noem maar even wat.

Daarbij komt nog dat Commissaris van de Koning Johan Remkes bij het afscheid van Jan Baas héél duidelijk heeft laten doorschemeren dat als de drie gemeentes zèlf de beslissing om te fuseren niet gaan nemen, het heel goed zou kunnen zijn dat het straks van bovenaf opgelegd gaat worden. Maar dan hebben wij dat extra geld, die 13 miljoen, al uitgegeven!

Een fusiegemeente zou wat HEA betreft Enkhuizen moeten heten. Enkhuizen is een naam die voor een nieuwe grote gemeente commercieel gezien het meest interessant is naar buiten toe. Een bekende historische naam levert op termijn meer op dan andere namen. Wat dat betreft zouden we met z’n allen zo verstandig moeten proberen te zijn om over onze eigen vooroordelen en emoties heen te stappen, puur in het belang van het grotere doel en van de toekomstige generaties.

Doch edoch: het zou mooi zijn als de drie gemeentes de komende raadsperiode besluiten te gaan fuseren, maar dan wel alledrie apart gaan werken om hun eigen specifieke sterke eigenschappen verder uit te ontwikkelen. Na een fusie ontstaat dan een grote, sterke en complete gemeente!

Hans Langbroek

 

 

X