HET
ENKHUIZER
ALTERNATIEF

Zorg voor oud. Hart voor nieuw.

HET
ENKHUIZER
ALTERNATIEF

Zorg voor oud. Hart voor nieuw.

HEA en Gezondheid

HEA zet zich in voor een gezonde leefomgeving binnen Enkhuizen. Officieel spreken wij van een gezonde leefomgeving als deze bijdraagt aan het fysiek-, sociaal- en mentaal welbevinden van mensen.

Deze definitie heeft een heel praktische kant, namelijk het bevorderen van gezond gedrag en geestelijk welzijn. HEA wil dat er continue aandacht blijft voor het faciliteren van sporten/sportclubs en dat er voldoende (buiten)speel mogelijkheden zijn voor onze kinderen. Maar ook andere manieren van gezond bewegen vinden wij belangrijk zoals fietsen en wandelen. HEA vindt de aanleg, onderhoud en uitbreiding van wandel en fietspaden belangrijk voor Enkhuizen. Verder wil HEA bedrijven faciliteren die zich bezighouden met gezondheid.

Daarnaast denkt HEA dat het welbevinden van mensen wordt beïnvloed door de wijze waarop de betrokkenheid van burgers wordt gewaardeerd. Door deze positieve inbreng ook daadwerkelijk in te zetten bij de ontwikkeling van onze stad. HEA is van mening dat de nieuwe Omgevingswet ons gaat helpen hierin verder te komen. De Omgevingswet is namelijk niet alleen een wet, maar vooral ook een cultuurverandering. Participatie krijgt hierin een belangrijke rol. Niet als een losse kreet, maar wordt op praktische wijze handen en voeten gegeven: de visievorming vindt plaats in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen. De nieuwbouwplannen aan de Zilverstraat ziet HEA als een lakmoesproef om aan te tonen dat wij binnen de gemeente Enkhuizen met overtuiging en brede instemming meer bereiken dan met “ferme” besluiten met weinig draagvlak.

X