Het Enkhuizer Alternatief wenst u voor 2020 al het goede toe, waarbij gezondheid heel belangrijk is. Wij zullen ons ook het komende jaar inzetten voor onze stad en haar inwoners. Dat dit in deze tijd niet makkelijk is, is duidelijk. Veel zaken, zeker de door de landelijke overheid gedecentraliseerde zorg zonder voldoende financiele middelen baart ook ons zorgen.

Ook gaan wij aan de slag met de parkeerproblematiek in Enkhuizen. Een voorstel daartoe is aan de Gemeenteraad aangeleverd.

Ook zullen wij van tijd tot tijd zaken die voor Enkhuizen van belang zijn naar voren brengen zoals onlangs Snouck van Loosenpark.

Wij houden onze site “up to date” en zien uw reacties met belangstelling tegemoet. Nog fijner uw lidmaatschap zodat wij u kunnen uitnodigen om mee te praten over de lokale politiek en dat maar voor € 10,- per jaar!

Groet Freek Jans, fractievoorzitter.

X