HET
ENKHUIZER
ALTERNATIEF

Zorg voor oud. Hart voor nieuw.

HEA over Groen en Natuur

HEA is een partij die van mening is dat planeet Aarde niet alleen is bestemd als leefplaats voor de mens. Al wat hier leeft en geëvolueerd is heeft recht van bestaan. De mens is slechts één van de vele levensvormen op de planeet, maar overheerst en exploiteert op dit moment vrijwel alle levensvormen van de gebieden waar hij zich vestigt.

Door de mens sterven dagelijks tientallen levensvormen uit. Deze levende wezens hebben er honderden miljoenen jaren over gedaan om te evolueren naar wat ze nu zijn en de mens laat ze in enkele tientallen jaren uitsterven. In onze ogen een misdaad van jewelste!

De mens is afhankelijk van zijn leefomgeving. Zoals nu gevreesd wordt voor uitsterven van de bijen, waardoor grote hongersnoden zouden gaan ontstaan met sterven van vele honderden miljoenen mensen, kan als we doorgaan zoals we nu doen op ook gevreesd gaan worden voor andere massale uitstervingen.
Als bijen uitsterven, sterven ook veel planten uit. Als deze uitsterven, dan sterven veel levensvormen uit die afhankelijk zijn van die planten. Deze kettingreactie raakt op een gegeven moment ook ons eigen leven en bestaan.

Niet alleen bijen lopen risico’s. Vele andere levensvormen lopen risico uit te sterven doordat wij als mens hun leefgebieden vernietigen of dermate verkleinen dat ze geen kans van voortbestaan meer hebben.
Ook is hard aangetoond dat in groen-arme gebieden als steden bij mensen 21% meer angststoornissen voorkomen, 39% meer depressies voorkomen en meer mensen aan hoge bloeddruk lijden.

HEA is dan ook voor behoud en uitbreiding van groene zônes en gebieden in Enkhuizen. Mens, dier en plant varen daar wel bij. Ze zijn alledrie onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ook het schoonhouden van grond en water heeft in onze ogen daarom een hoge prioriteit. Wij zijn de enige partij in de gemeenteraad van Enkhuizen die zich meermaals uitgesproken heeft voor het schoonhouden en niet vervuilen van grond en water die nu nog schoon zijn. De gehele rest van de raad stemde dit weg! Ondanks dat steeds vaker uit resultaten van onderzoeken blijkt dat allerlei ernstige aandoeningen voortkomen uit chemische vervuiling van de leefomgeving!

X