Verkort verkiezingsprogramma 2022 – 2026

 

 

HEA zet zich in voor:

 • Gemeentelijk Participatie Beleid, Burgers betrekken bij besluitvorming;
 • Clientvriendelijke dienstverlening met een goede bereikbaarheid;
 • Verdere aanpak huisvuilinzameling, zoveel mogelijk ondergronds;
 • Schone grond moet schoon blijven, vervuilde grond aanpakken;
 • Goede voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking;
 • Actieve voorlichting over gebruik drugs, alcohol, voeding en bewegen;
 • Goede zorg en voorzieningen voor onze ouderen;
 • Voldoende openbare toiletten;
 • Voortvarend verder aanpakken parkeer en verkeersbeleid ook in nieuwbouw;
 • Goed openbaar vervoer (elektrische stadsbusjes, busdienst naar Lelystad);
 • Beleid laadpalen in overleg met buurt;
 • Een groene stad inclusief een aantrekkelijk bomenbeleid;
 • Wandelroutes in buitenwijken (Schootsveld, Weeshuispolder, Bolwerk etc.);
 • Inzetten voor Huisartsenpost ’s-avonds en in weekend aan Molenweg;
 • Binnensportbeleid (inventarisatie en uitvoering);
 • Toegankelijk REZ, aantrekkelijk zwembad, bungalows in stijl van oude stad;
 • Onderwijs Integraal Huisvestingsplan, uitvoering met brede scholen (0 -12 jaar);
 • Woningbouw aanpakken met verscheidene woonvormen (incl. tiny houses);
 • Sociaal beleid in stand houden, maar versnippering tegengaan;
 • Deskundig, laagdrempelig en goed bereikbaar Stadsteam;
 • Industrieterreinen, lokaal en regionaal gebruiken;
 • Coöperatieve energieopwekking (door en voor Enkhuizers) op industrieterreinen;
 • MKB faciliteren en aantrekken van hoogwaardige arbeid en innoverende bedrijven;
 • Centrum: Soepel vestigingsbeleid detailhandel en kleine ambachten;
 • Aanpak Toerisme regionaal, rekeninghouden met Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid;
 • Consequent Handhavingsbeleid en uitvoering;
 • Gemeentelijke fusie, dienstverlening moet op peil blijven en dure voorzieningen binnen SED gezamenlijk aanpakken (zwembaden, sporthallen, bibliotheek etc.).
X