In 2015 heeft HEA een motie ingediend in de raad van Enkhuizen, waarbij wij vroegen om onderzoek hoe we met een demografisch krimpende bevolking toch een groeiende economie zouden kunnen bewerkstelligen. Zo’n onderzoek zou je als gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk kunnen laten uitvoeren.
 
Wat nu gebeurt is de natuurlijke West-Friese bevolkingskrimp overmatig proberen op te heffen door het eindeloos doorgaan met importeren van steeds weer meer mensen, die ook weer vergrijzen, waardoor nóg meer mensen geïmporteerd worden, etc. Oftewel: we creëren overbevolking.
Dat zie je goed om ons heen, zelfs het nog niet zo lang geleden best lege en weidse mooie West-Friesland wordt nu één grote huizenzee.
 
Overbevolking in gebieden van mensen veroorzaakt hetzelfde als overbevolking bij andere zoogdieren: agressie, onderlinge strijd en doodslag, groeiend afwijkend en onaangepast gedrag etc.
Daarnaast vernietigen we door die ongelimiteerde huizenbouw ook steeds meer de in West-Friesland ooit zo prachtige aanwezige leefomgevingen van grote diversiteiten aan dieren! Ook ander leven dan mensen heeft recht van bestaan.
 
Het leek HEA de moeite waard om eens te laten onderzoeken of de oude, falende zienswijze van ongelimiteerd mensen importeren eens veranderd zou kunnen worden, vandaar deze (helaas door de nogal onderzoek hatende raad van Enkhuizen) motie die we ingediend hadden:
 
X