HET
ENKHUIZER
ALTERNATIEF

Zorg voor oud. Hart voor nieuw.

HEA en de Samenleving

HEA is uitdrukkelijk vóór een samenleving die geënt is op de menselijke maat! Mensen kunnen van nature een sociale omgeving “behappen” van ongeveer 150 tot 200 personen. Vroeger waren dit de clan, het dorp, het jagersteam en de familie. In deze tijd zijn dat familie, buren, vrienden, collega’s, zakenpartners, leden van verenigingen waarvan men lid is, klasgenoten, werkgevers en anderen.

Doordat een aantal decennia terug de Nederlandse machthebbers de mens begonnen te zien als een soort machineonderdeeltjes van de samenleving, begonnen die machthebbers te denken dat je die onderdeeltjes efficiënter zou moeten kunnen gaan gebruiken. Daardoor volgden op allerlei gebieden grote schaalvergrotingen: zorg, scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, wooncomplexen, flatgebouwen en megawijken.
Men vergat dat de mens gewoon maar een levend dier is met eigenschappen die het tijdens de lange evolutie verkregen had. Mensen zijn geen machineonderdeeltjes die je kunt afstellen naar het men goeddunkt. Doordat de machthebbers dit tóch deden waren steeds meer mensen gedwongen zich in totaal onnatuurlijke omgevingen op te gaan houden om te leven, werken en leren. Oftewel: ze werden ontmenselijkt!

HEA is zoals gezegd uitdrukkelijk voor het dermate organiseren van zorg, onderwijs en wonen dat daarin de menselijke maat geborgd blijft! Mensen zijn mensen en hebben behoefte aan menselijke verhoudingen. Men dient rekening te houden met mensen zoals ze zijn. Ze behoeven niet kunstmatig met allerlei middelen als antidepressiva en andere psychebeïnvloedende middelen klaargestoomd te worden om te kunnen functioneren in totaal onnatuurlijke omgevingen. Veel geld verdienen voor enkelen gaat niet boven het mens kunnen zijn voor velen!

Voor HEA zal de menselijke maat nummer 1 blijven in organiseren van de samenleving.

X