Parkeren bij Kaasmarkt en Noorderhavendijk

Op 15 juni jongstleden zijn mijn HEA-fractiegenoot Freek Jans en ik naar wethouder Struijlaart getogen om eens over het parkeren op de Noorderhavendijk en de Kaasmarkt te gaan praten. Wij maakten ons zorgen over de parkeerdruk die in dat gebied zou gaan ontstaan.

Het is de bedoeling dat er in de voormalige Stadsherberg 9 appartementen gebouwd gaan worden. Ook fietsenzaak Dekker die van locatie gaat veranderen, wil hier vlakbij appartementen gaan bouwen in oude bedrijfspanden. Dit gaat de parkeerdruk voor bewoners van dit stadsgebied nóg meer opvoeren.
Binnen HEA ontstonden over deze situatie zorgen, vandaar dat besloten werd dat Freek en ik eens face to face met de wethouder over dit onderwerp zouden gaan praten. Aldus gezegd, aldus gedaan: exact half juni, vlak voor de officiële zomer, togen wij getweeën ter stadhuize.

  
De Noorderhavendijk op een doorsnee zondagmiddag, niets te bekennen van 23 parkeerplaatsen

Tijdens het gesprek met de wethouder bleek alras dat deze wat betreft parkeerdruk voor dit woongebied papieren visies hanteerde. Hij keek niet naar de reële parkeerdruk van dit gebied, maar hanteerde een aantal parkeerplekken dat gebaseerd was op wat CROW-normen toestonden, wat onderdelen van wetsartikelen zeiden dat zou mogen voor “matig stedelijk gebied” en wat colleges mochten doen zonder daar de raad bij te betrekken.
Oftewel: de wethouder hanteerde een volledig technocratisch visie op parkeren, die uitging van wat theoretisch mogelijk was. Hij ging daarmee voorbij aan de werkelijkheid zoals die op de Noorderhavendijk, Kaasmarkt en het Verlaat bestaat.

Freek en ik waren vrij verbijsterd over zoveel papieren visies en gebiedsinvullingen die totaal niet de bestaande en zich ontwikkelende realiteit als uitgangspunt hadden. Onze verbijstering spraken we uit tegen een  SP-raadslid, dat daarop gezamenlijk met een partijcollega van hem schriftelijke vragen ging stellen over dit onderwerp.
Ook deze partij kreeg te maken met dezelfde verbijstering die Freek en ik overvallen had. SP kreeg gelijksoortig van de realiteit van die omgeving losstaande antwoorden als wij, maar dan op papier…

  
Kaasmarkt en Verlaat op een doorsnee zondagmiddag, niets te bekennen van 23 parkeerplaatsen

Dit kan natuurlijk niet. Een gebied wordt ontwikkeld aan de hand van maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen die zich voordoen, aan de hand van bestaande realiteiten, aan de hand van in te vullen plannen voor de toekomst en aan de hand van visies die geënt zijn op een bestaande toestand. Een gebied ontwikkelt men niet op papieren visies die losstaan van dit alles.

Als men fundamentele functionaliteiten en voorzieningen in een woongebied weglaat omdat die er op papier anders uitzien dan dat de werkelijk laat zien, is men bezig met sprookjesontwikkelingen en illusies. Maar erger is, men creërt dan ook een letterlijke vorm van overbevolking in een woon- en werkgebied.
In de 21e eeuw reist men naar het werk buiten de eigen gemeente. Ook wordt door de overheid verwacht dat echtparen of samenwonenden beide een baan hebben. Dat vereist dus in ieder geval twee auto’s per werkzaam gezin. Als men papieren realiteiten loslaat op dit soort  fysieke werkelijkheden en van daaruit doet alsof zaken anders liggen, lopen zaken spaak. Zoals doen alsof er op Noorderhavendijk en Kaasmarkt naast de bestaande parkeerplaatsen die gebruikt worden door de huidige bewoners, nog 23 parkeerplaatsen beschikbaar zijn in dat gebied… Op papier mag dat zo zijn, maar de werkelijkheid laat zien dat dit niet zo is. En de bewoners van dit woongebied hebben te maken met de fysieke werkelijkheid, niet met de papieren realiteit van een achter zijn bureau zittende wethouder.

Het huidige college creërt nu, door allerlei woning- en appartementenbouwactiviteiten toe te staan zonder bijbehorende parkeergelegenheid te (laten) realiseren, een onaangename overbevolking in de binnenstad. Wél woningen en appartementen bouwen, maar niet zorgen voor de bijbehorende noodzakelijke fundamentele voorzieningen.
Overbevolking zorgt voor ruzies tussen buren, frustraties, verwijding van de kloof tussen politiek en burgers (volkomen terecht!) en zich afkeren door burgers van betrokkenheid bij openbaar bestuur. Daarnaast zorgt het ook voor afnemende aantrekkelijkheid van onze nu nog mooie en aangename woonstad.
Dus, geacht college: éérst de realiteit onderzoeken, dán de realiteit aanpassen en daarna pas je visies hierin inpassen! Maar nu heeft u in ieder geval toch bij HEA, en waarschijnlijk ook bij anderen, toch wat credits verloren. Wat nu gedaan gaat worden moet niet kunnen en niet gebeuren.

Hans Langbroek
Fractievoorzitter Het Enkhuizer Alternatief (HEA)

X