Parkeren in de binnenstad volgens Het Enkhuizer Alternatief
(HEA)
 
Het Enkhuizer Alternatief wil achter het station, bij de Ossenmarkt op de plek wat nu de grote parkeerplaats is, een dubbeldeks parkeergelegenheid realiseren. Dit is mogelijk zonder daarmee overlast voor omwonenden te veroorzaken.
 
Als de parkeercapaciteit op die plaats verdubbeld wordt, dan houdt men de auto’s van veel bezoekers van de binnenstad uit die binnenstad. Bijkomend zullen bezoekers van het Zuiderzeemuseum (ZZM) daar ook kunnen parkeren. Die bezoekers zullen dan door de stad naar het ZZM lopen, waardoor ze eerder verleid zullen worden om ook de stad als verblijfsgebied naast het ZZM te bezoeken.
Dit levert automatisch het uitgeven van geld op, waardoor een dubbeldeks parkeerplek op de Ossenmarkt de lokale economie zal ondersteunen én de binnenstad enorm zal ontlasten van autoverkeer en parkeerdruk. Twee vliegen in één klap.
 
Het ZZM heeft zelf in het nabije verleden de omgeving van het station gepromoot als goede plek om haar bezoekers te kunnen laten parkeren. Wij zijn dan ook van mening dat het ZZM zou kunnen en moeten meebetalen aan een dubbeldeks parkeervoorziening als ze haar bootmodel voor bezoekers opheft. Het kan niet zo zijn dat Enkhuizen zou gaan opdraaien voor de kosten van grootschalige parkeergelegenheid voor het ZZM, zodat het ZZM kosten kwijtraakt en haar winst kan verhogen over de financiële ruggen van de Enkhuizer burgers, monumenten en bedrijven heen!
 
Het ZZM wil grond voor 225 tot 250 parkeerplaatsen op het REZ hebben. Het REZ, dat een A-locatie is om de toeristische economie van Enkhuizen te kunnen gaan ondersteunen, zou volgens het REZ dus qua aanblik vanaf bijvoorbeeld de zeemuur door het aanzicht op een blikken autovlakte vernaggeld moeten worden! Tenslotte ziet een toerist die daar langs dat mooie stuk Enkhuizen loopt dan een grote blikken oppervlakte van geparkeerde auto’s in plaats van mooi groen, leuke huisjes, spelende kindertjes en recreërende mensen!
 
Die 250 auto’s komen per stuk twéémaal over het REZ rijden: de heen- en de terugweg. Dit aantal kun je in het hoogseizoen zeker maal 4 rekenen. Er komen als het ZZM haar zin krijgt dus dan zo’n 2000(!) autobewegingen per dag over dat “rustieke” REZ omdat het ZZM over de financiële rug van de Enkhuizer burgers, monumenten en detailhandel heen van haar bootmodel af wil! Zo’n 2000 autobewegingen tijdens de openingsuren van het ZZM dus. In openingsuren geconcentreerde megadrukte op ons mooie, groene en straks toeristische REZ!
 
Het Enkhuizer Alternatief (HEA) is het hier niet mee eens. Daarom opteren wij voor een dubbeldeks parkeergelegenheid achter het station, met meebetaling door het ZZM.
Geen vernaggeling en vernieling van wat mooi is in Enkhuizen voor de winst van één. We moeten het SAMEN doen in deze stad!
X