Schone grond moet schoon blijven!

Op dinsdag 20-2 kwam in de raad van Enkhuizen de Bodembeheernota 2017 aan de orde. Iets te laat, het is al 2018, maar hij kwam uiteindelijk aan de orde.
Bij de vorige Bodembeheernota in 2011 stemde de hele raad, behalve ik zelf, er vóór dat het principe “Schone grond moet schoon blijven” losgelaten werd. Gezien de gevolgen voor onze gezondheid vond ik dat niet goed, er wordt steeds meer bekend over vervuiling van grond en wat dat op langere termijn kan veroorzaken voor mensen en vooral ook voor ongeboren leven.

Ik heb destijds nog een amendement ingediend om dit principe van “Schone grond moet schoon blijven” toch geldig te laten blijven, maar de raad van Enkhuizen stemde dat weg.

Tussen 2011 en nu heb ik tweemaal een motie ingediend om het principe “Schone grond moet schoon blijven” weer geherintroduceerd te krijgen in Enkhuizen. Maar de raad stemde dat beide keren weg.
De raad stemde het weg met o.a. de mededeling dat ik, als er weer een nieuwe Bodembeheernota zou komen, daar een amendement op moest indienen. Ze vonden de tijdstippen waarop ik de moties indiende niet goed. Het feit dat ze in 2011 al het amendement wegstemden liet men onvermeld.
Nu afgelopen week werd bij behandeling van de nieuwe nota het amendement om schone grond schoon te houden dat ik indiende weggestemd, met de mededeling dat ik daar een motie voor diende in te dienen…

Oftewel: tot meermaals aan toe worden amendementen weggestemd omdat het moties moeten zijn, maar worden moties weggestemd omdat het amendementen moet zijn!

De raad zwamt over dit onderwerp. Schone grond schoon houden kost geld, dát is de reden waarom deze raad dit niet wil. Gezondheid van mensen is ondergeschikt aan geld, dát is wat telt in de politiek als het op stemmen aankomt. Ondanks allerlei mooie woorden over duurzaamheid, gezondheid, groen denken en preventie van ziektes.
In de nota 2017 staat ook daadwerkelijk letterlijk vermeld dat het om geld gaat!

Daarnaast heeft de raad van Enkhuizen zichzelf het recht gegeven om de mogelijkheden tot gebruik van vervuilde gronden op heel veel manieren te verruimen. Het Enkhuizer Alternatief (HEA) heeft dan ook tegen deze hele nota gestemd!

De komende zes jaren mogen voor allerlei projecten dus met toestemming van de raad van Enkhuizen vervuilde gronden gebruikt worden op plaatsen die nu nog schoon zijn.

Wie het interessant vindt om te lezen, de saai klinkende Bodembeheernota 2017 over bovenstaande staat hier:

Bodembeheernota 2018

Hans Langbroek

X