Soepeler vestigingsbeleid voor detailhandel en kleine ambachten in Enkhuizen

Het Enkhuizer Alternatief maakt zich al jaren hard voor een soepel vestigingsbeleid voor detailhandel en kleine ambachten. Wij zijn van mening dat in een groot deel van binnen- en buitenstad bestemmingsplannen zodanig aangepast dienen te worden, dat het makkelijker en eenvoudiger wordt om een kleine zaak te beginnen.

Er zijn veel mensen met leuke, creatieve en soms lucratieve ideeën voor een eigen bedrijfje. Dat kan het uitvoeren van een kleine ambacht zijn, of een klein winkeltje of een combinatie van die twee.
Voor deze mensen is doorgaans een ruimte huren in wat nu het kernwinkelgebied is, of op een bedrijventerrein, veel te duur. Deze mensen dwingen toch op zo’n plek iets te beginnen betekent doorgaans dat hun initiatieven uit geldgebrek in de opstartfase een onnodige, vroegtijdige dood sterven.

Het Enkhuizer Alternatief vindt dit niet goed. Om creatieve mensen met leuke ideeën kans te geven iets te bereiken, vinden wij dat deze mensen in eerste instantie in hun eigen huis, schuurtje of andere in hun ogen geschikte ruimte hun nering zouden moeten mogen opzetten. Uiteraard zonder grote overlast te veroorzaken voor een hele woonomgeving.
Als mensen op deze, voor hen financieel op te brengen wijze een kans krijgen iets te starten dat kans heeft succesvol te blijven bestaan en zelfs te groeien, dan verhuizen ze vanzelf op een gegeven moment naar plaatsen als het kernwinkelgebied of een bedrijventerrein.

Het gaat HEA erom dat mensen meer kansen en mogelijkheden krijgen iets op te zetten. Nu zit de belemmering eigenlijk grotendeels in financiën en overheidsbeleid. De overheid zou daar in onze ogen soepeler in kunnen en moeten zijn.

HEA heeft reeds meerdere malen in verschillende verwoordingen hier voorstellen over gemaakt. Deze voorstellen haalden geen meerderheid, de Enkhuizer politiek was geestelijk nog niet klaar voor dit soort denkwijzen.

Maar nu hebben een aantal tegenstemmers van weleer ook bovenstaande visies in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen. Een soort positief voortschrijdend inzicht, dat zelfs ook in de raad van Enkhuizen bestaat.
Dat is mooi! Als partijen elkaar in deze visies weten te gaan vinden, krijgen veel mensen met leuke creatieve ideeën voor kleine detailhandel en/of ambachten vanuit hun huis of andere daartoe geschikte plaatsen, kansen hun dromen te verwezenlijken!

Hier de moties die Het Enkhuizer Alternatief eerder over dit onderwerp heeft ingediend:

Motie 2015

Motie 2016

X