Vragen aan ambtenarenapparaat over megastallen

Onze Nederlandse overheid heeft ongelooflijk verzaakt wat betreft informatieverstrekking naar de Nederlandse burgers toen in Nederland de Q-koorts uitbrak. Er zijn daardoor duizenden mensen ziek geworden, waarvan honderden chronisch ziek zijn gebleven, en er zijn minimaal 75 doden gevallen. Een mede door de overheid veroorzaakte ramp van ongekende betekenis!

De overheid wilde geen onrust onder de burgers en gaf de GGD’s opdracht geen informatie naar buiten te brengen over het toenemende aantal mensen met klachten. Hierdoor zijn onnodig nóg veel meer mensen ziek geworden en gestorven. De boeren van wie uiteindelijk hun dieren uit de stallen en megastallen werden geruimd kregen financiële compensatie voor het verlies van hun dieren. De door het verzaken van de overheidsplicht gestorven, ziek geworden en ziek gebleven mensen kregen tot op de dag van vandaag geen cent compensatie. Blijkbaar geldt hier ter lande alleen geld en economische macht… De Nationale Ombudsman heeft er hier op zijn website over geschreven en hier is zijn rapport over de falende en onbetrouwbare overheid te downloaden. Omdat het duidelijk is dat burgers van welk land dan ook nóóit 100% op de overheid en politieke bestuurders zullen kunnen vertrouwen, iets wat mij als lokale politicus intussen ook méér dan duidelijk is geworden, stel ik over bovenstaand onderwerp via griffier Erik Lankman de navolgende vragen aan het SED-ambtenarenapparaat. Just in case of..

Hai Erik,

 
Bij deze vragen waarvan ik denk dat ze aan het ambtelijk apparaat gesteld behoren te worden en niet aan het college.
 
1 – Wat moet een ondernemer aanvragen en doen om op grondgebied van Enkhuizen een vergunning tot het neerzetten en exploiteren van wat tegenwoordig een megastal genoemd wordt te kunnen verkrijgen?
2 – Maakt het verschil of er een megastal voor varkens, geiten, runderen of pluimvee aangevraagd wordt? Zo ja, wat is dat verschil en met welke verschillen krijgt de aanvragende ondernemer dan te maken?
3 – Zijn er op het grondgebied van gemeente Enkhuizen op dit moment megastallen voor één van de vier genoemde soorten dieren?
4 – Zijn er op dit moment bij de gemeente Enkhuizen aanvragen voor het mogen bouwen en/of mogen exploiteren van een dergelijk soort bedrijf?
 
5 – Graag ook antwoorden op bovenstaande vragen, maar dan gericht op de SED-gemeenten indien mogelijk vanuit het SED-ambtenarenapparaat.
 
Met vriendelijke groet,
Hans Langbroek, fractievoorzitter Het Enkhuizer Alternatief
Uiteraard ben ik benieuwd naar het antwoord. Daarbij acht ik het getuigen van goede burgerplicht als burgers van een land, ook van een democratisch land, hun overheid altijd met een oplettend en kritisch oog blijven volgen. Een als vanzelfsprekend vertrouwen in overheden hebben is een onterecht iets en getuigt van democratische onverantwoordelijkheid.
X