Vragen inzake schikking met de architect inzake De Drom

Het Enkhuizer Alternatief (HEA) heeft afgelopen zondag 6 mei schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W inzake de schikking van gemeente en architect. De vragen gaan erover dat die schikking geheim dient te blijven.
HEA vindt dat een bevreemdende zaak. De leus van De Drom is “De Drom is van ons allemaal”. Dat betekent dat wij allemaal mogen weten wat zo’n schikking inhoudt, tenslotte betalen wij die Drom ook allemaal.

De vragen over deze raadsbrief  staan hier onder:

Geacht college,

In uw raadsbrief d.d. 17 april 2018 over de getroffen schikking inzake het geschil van de gemeente met de bij de Drom betrokken architect, meldt u dat deze schikking geheim dient te blijven. Dat is niet erg vertrouwenswekkend in een zaak waarin eerder al veel controverse is ontstaan over veel uitgaven waarvan al geen documentatie bestond die door de raad gecontroleerd kon worden.
Omdat het hier specifiek genoemde geschil met de architect over 80.000 euro ging, voor een kleine gemeente als Enkhuizen een behoorlijk groot bedrag, de volgende vragen:

1. Waarom is de getroffen schikking niet openbaar?
Het gaat om gemeenschapsgeld dat uit naam van de gemeenschap wordt uitgegeven, maar waar de gemeenschap niet over geïnformeerd wordt. Dit is in de visie van HEA bevreemdend.

2. Krijgt de raad zelf wel informatie over het hoe, waarom en hoeveel van de schikking?
Zo ja, wanneer?
Zo nee, waarom niet? De raad heeft budgetrecht, dat is een basisrecht van de raad.

Met vriendelijke groet,
Hans Langbroek, fractievoorzitter Het Enkhuizer Alternatief

X