Vrijheid van woonvormen voor Enkhuizen!

Het Enkhuizer Alternatief vindt dat er veel meer vrijheid van woonvormen in Enkhuizen toegestaan moeten kunnen worden. Dat zou de diversiteit van mensen die gezamenlijk onze samenleving vorm geven veel beter weergeven dan de kilometers lang gelijkvormige rijtjeswoningen of postzegelvilla’s die nu in heel Nederland gebouwd worden!
Enkhuizen is door z’n kleinschaligheid prima geschikt voor een dergelijke soort vrijheid.

Wat ons betreft wordt bijvoorbeeld het kunnen wonen op water enorm uitgebreid. Steeds minder mensen zijn bereid om een boot te bezitten en onderhouden. Dat betekent dat de Enkhuizer havens in de toekomst minder pleziervaart zullen gaan herbergen.
Dit biedt kansen voor het kunnen en mogen wonen op water! Hier zijn heel veel creatieve woonvormen voor te bedenken.

Wij zijn voor véél meer vrijheid van allerlei woonvormen als bijvoorbeeld Tiny Houses, wonen op water, de hofjeswoonvormen, wonen en werken op één plek, communewonen etc. Deze soort diversiteit zou van Enkhuizen een nog mooiere en leukere stad maken om te wonen dan dat ze nu al is.

Vrijheid van woonvormen, vrijheid van wie je bent, vrijheid van ondernemen en vrijheid van leven zonder anderen te belasten of een hele buurt of straat overlast te geven. Daar gaat het om.
Vrijheid!

Hans Langbroek

X